Můj osobní profil


Občanské jméno: Lukáš Visingr

Přezdívky: Lucas, Twister, Denis, Specialista, Dwight, George Bush nejmladší, Tichošlápek (seřazené od nejoblíbenější k nejméně oblíbené); autorská zkratka LVI nebo -luk-

Národnostní původ: československo‑rakouský (pradědeček byl levoboček šlechtice z Vídně); pokládám se za Čechoslováka, ale obvykle uvádím národnost "česká"; v rozporu s názory řady lidí nejsem původem ani trochu Žid (bohužel, skoro se mi někdy chce dodat)

Datum a čas narození: 14. dubna 1983 někdy kolem 7.00 ráno (tehdy tu totiž panoval takový svinčík, že se všechno zaokrouhlovalo na celé hodiny)

Astrologické znamení: v evropském slunečním horoskopu Skopec (jeho charakteristiky odpovídají mojí povaze poměrně přesně), v čínském Vepř (z velké části rovněž odpovídají)

Barva očí: tmavě hnědá

Barva vlasů: tmavě hnědá, v minulosti jsem dvakrát měl světlý melír

Výška: 184 cm

Váha: 75 kg

Rodinný stav: svobodný, šťastně zadaný a své milované bezmezně oddaný :‑)

Dosažené vzdělání: úspěšně ukončené magisterské studium oboru Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (2 roky), úspěšně ukončené bakalářské studium Bezpečnostních a strategických studií a Politologie tamtéž (3 roky), nedokončené (či přesněji řečeno, kvůli svojí vlastní žádosti ukončené) inženýrské studium oboru Kybernetika, automatizace a měření na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (4 roky), Gymnázium Tišnov (7 roků), Základní škola 28. října v Tišnově (5 roků) a mateřská školka (2 roky); zdůrazňuji, že titulům přikládám daleko menší význam než praxi a zkušenosti

Zaměstnání: na vizitkách mám napsáno "vojenský a bezpečnostní analytik a publicista"; v praxi působím hlavně jako stálý spolupracovník redakcí odborných časopisů ATM (dříve Armádní technický magazín) a Střelecká revue a populárně‑naučných časopisů vydavatelství Extra Publishing; příležitostně přispívám i do dalších tištěných i elektronických médií s vojenským, bezpečnostním či politickým zaměřením (mj. patřím do stálého týmu bloggerů zpravodajského portálu Echo24.cz), poskytuji konzultace rozmanitým veřejným i soukromým subjektům, vypomáhám s překlady či dodávám odborné komentáře k vojenským otázkám pro zpravodajská média (nejvíce pro Český rozhlas a server iDNES), zkrátka dělám všechno to, co dělají také další mediálně angažovaní odborníci přes vojenství a bezpečnost

Inteligenční kvocient: 136 (podle tzv. IQ testu národa na TV N@VA), ale osobně na IQ nevěřím, jelikož si myslím, že IQ vyjadřuje jen schopnost řešit IQ testy

Jazykové znalosti: čeština (mateřský), slovenština (částečně mateřský), angličtina (výborně plynně, umím de facto "přemýšlet anglicky"), ruština (celkem dobře) a němčina (jakž takž), francouzština a latina (už obě špatně, protože je nepoužívám, a tudíž postupně zapomínám)

Náboženské vyznání: jsem člověk hluboce věřící, avšak nehlásím se k žádné církvi ani jiné náboženské organizaci; jsem tedy "věřící bez vyznání" a jsem přesvědčen, že Bůh je cosi jako všudypřítomná a věčná "energie", kterou utváří mj. i to, čemu se zpravidla říká "duše" (jsem tedy asi panteista); mým krédem je: "Bůh je součástí nás, my jsme součástí Boha, my jsme Bůh"; věřím, že se s Bohem mohu sblížit a poznat jej sám, čistě svými myšlenkami a činy (svým způsobem jsem gnostik), bez pomoci nějakých "předpisů" a samozvaných autorit; chovám značný odpor vůči všem církvím, tj. světským institucím, které se svévolně kýblují mezi Boha a člověka a požadují slepou víru v dogmata; jsem ochoten je tolerovat, jestliže budou důsledně dodržovat odluku od státu a pokud bude víra soukromou věcí každého jednotlivce (který se tak může rozhodnout, zda nějakou církev ke své víře vůbec potřebuje)

Politická orientace: jedním slovem konzervativec, ovšem nikoli dnes "obvyklý" liberální konzervativec, nýbrž kombinace paternalistického konzervativce z 19. století (údajně i s lehce autoritativními sklony) a moderního neokonzervativce (jinak řečeno, stojím někde mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Georgem W. Bushem), navíc jsem zapřísáhlý sionista a přívrženec Izraele, USA a Ruska; všeobecně jsem pragmatik (což by "správný" konzervativec měl být vždycky) a podporuji to, co v daných podmínkách funguje, a to bez ohledu na ideologie; v podstatě jsem samozřejmě jasně pravičák, avšak sociálně citlivý a ekonomicky odpovědný, takže jsem pro vyváženou kombinaci soukromého a státního sektoru; stát by podle mě měl být rozsahem malý, avšak v rámci toho malého rozsahu silný; jsem tedy zhruba něco jako neliberální, částečně etatistický a národní konzervativec (někdy se tomu říká i "konzervativní socialista", což ale nemám rád); tvrdě hájím základní hodnoty a ideje Západu (rámcově jim říkejme řecké, římské, židovské a křesťanské), díky nimž si udržujeme morální převahu nad zbytkem světa, a proto se hlásím i ke hnutí Counter Jihad; v české politice jsou mi blízké některé neparlamentní konzervativní strany, např. Strana svobodných občanů nebo Koruna Česká, z parlamentních stran ODS (resp. její konzervativní křídlo) a TOP 09; na komunální úrovni (tedy v Tišnově) se angažuji ve prospěch TOP 09/STAN

Postoj k politickému systému: vždy jsem byl pro anglosaský většinový volební systém a soutěž dvou velkých politických stran, jež by se nemohly vymlouvat na slabé většiny či koaliční partnery; parlament by měl být dvoukomorový, ovšem s vyváženými pravomocemi obou komor (jinak je to dvoukomorové uspořádání poněkud pochybné); pokud jde o hlavu státu, nejsem vyhraněný republikán ani monarchista; za předpokladu převážně reprezentativní a symbolické úlohy hlavy státu mám dojem, že příliš nezáleží na tom, zda to je volený prezident, nebo dědičný král; při současném stavu české politiky bych ale prakticky jistě hlasoval pro zřízení (resp. obnovení) monarchie

Postoj k Evropské unii: kdysi jsem býval cosi jako eurooptimista, ale postupně jsem změnil názor a stal jsem se eurorealistou, resp. téměř euroskeptikem, protože současné trendy v EU se mi velice nelíbí (jestli to tak bude pokračovat, možná se vyslovím i pro vystoupení z EU); jsem pro opatrné rozšiřování (Balkán určitě ano, republiky bývalého SSSR možná, ale Turecko v žádném případě), ovšem ostře proti vytváření superstátních struktur; čistě ideálně bych možná byl pro federalizaci Evropy, avšak zároveň se domnívám, že v reálném světě je to prakticky neuskutečnitelné a nadělá to více škody než užitku, a proto bych uvítal dramatickou redukci bruselské byrokracie a návrat k ekonomickým základům, na kterých byla přece kdysi založena původní Evropská hospodářská společenství; společná měna je v podstatě dobrý nápad, ale musí stát na argumentech ekonomických, nikoliv politických

Postoj k ekologickým otázkám: velice zásadový anti‑ekologista a kategorický antropocentrista; ochrana přírody samozřejmě ano, avšak vždy podle potřeb lidstva; nikdy neupřednostňuji přírodu před civilizací a technickým a ekonomickým rozvojem a jakýkoli pokus o něco takového pokládám za popírání toho, čím se člověk liší od zvířat, tj. schopnosti přizpůsobovat své okolí svým požadavkům; podporuji např. některé obnovitelné zdroje energie nebo alternativní pohony (pochopitelně jedině za podmínky, že jsou efektivní a rentabilní), ovšem nikoli proto, že by mi kdovíjak záleželo na přírodě (ta se o sebe totiž postará sama), ale proto, že mi záleží na lidstvu; tzv. klimatické změny pokládám za zcela marginální záležitost, na kterou má člověk minimální, pokud vůbec nějaký vliv

Mobilní telefon: legendární manažerský mobil (pro mě nejlepší na světě) Nokia E71 (operátor O2); mám velice silnou nedůvěru k převládající módě mobilů s dotykovými displeji a systémem Android, které podle mě nevydrží nic a umí sice "všechno", jenže nic pořádně

Životní motto: "The light shines in the darkness. And the darkness will not overcome it." (řekl George W. Bush 11. září 2002 na trávníku před opraveným Pentagonem; jak bylo u tohoto prezidenta typické, jedná se o jen mírně upravený citát z Bible; najdete jej v Novém zákoně, Janovo evangelium, 1. kapitola, verš 5; v českém ekumenickém překladu zní: "To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.")

Oblíbený citát: "V poslední době jsem přečetl tolik strašných věcí o kouření, že jsem se rozhodl úplně přestat číst." (snad nejlepší hláška Winstona Churchilla)

Oblíbené knihy: politické, technologické, vojenské, vědecké a špionážní thrillery (z autorů např. Tom Clancy, Stephen Coonts, Dale Brown, Michael Crichton, Robert Ludlum, Frederick Forsyth), moderní dobrodružné a akční (Clive Cussler, Matthew Reilly), klasická sci‑fi (svatá trojice Isaac Asimov, Arthur C. Clarke a Robert Heinlein), Zeměplocha (Terry Pratchett), Středozemě (J. R. R. Tolkien), Hlídka (Sergej Lukjaněnko) a Harry Potter (Joanne K. Rowlingová); kromě beletrie samozřejmě také veškerá politická, válečná a vojenská literatura (jsem mj. velkým zastáncem názorů Viktora Suvorova) a knihy o záhadách tohoto i jiných světů; přečtu průměrně tři až čtyři knihy za týden

Oblíbená periodika: vedle těch, do kterých pravidelně píšu (hlavně ATM a Střelecká revue), zejména Letectví & kosmonautika a obecně časopisy, které se zabývají vědou a technikou; zprávy o ekonomice získávám převážně z časopisu FinMag; klasické zpravodajské deníky prakticky nečtu a bulvár zásadově ignoruji; podobně jako Miloš Zeman se dozvídám zprávy primárně z Internetu a teletextu, neboť tam různí "všeználkové" (vesměs neschopní rozlišit objektivní zprávy od subjektivního komentáře) nemají prostor k bezmezné proliferaci produktů vlastního mdlého rozumu

Oblíbené internetové stránky: kromě stránek zaměřených na bezpečnost, vojenství, letectví a zbraně sleduji nejen webové portály Mladé fronty Dnes, Hospodářských novin a Práva a server Aktuálně.cz, ale k překvapení (a leckdy znechucení) mnoha lidí čtu také Britské listy, a to z více důvodů (chci mít přehled o širokém spektru názorů, Britské listy jsou někdy docela zábavné a sporadicky se v nich objevují i docela rozumné věci); jednoznačně pro pobavení ovšem čtu "zprávy" od tzv. disidentů a podobné konspirační a fantasmagorické slátaniny (zkrátka mě fascinuje, jakým iracionálním a paranoidním blábolům jsou někteří lidé schopni věřit); za absolutní jedničku v českém jazyce považuji už takřka kultovní webzine Zvědavec, který mi prakticky vždycky pozvedne náladu perfektním zpravodajstvím o průběhu plánů nás ďábelských sionistů na ovládnutí světa a zavedení Nového Světového Řádu

Oblíbená hudba: nemám nějaký zvláštně vyhraněný hudební vkus, obecně poslouchám různou moderní hudbu; v poslední době se mi začala mimořádně líbit skupina Sabaton, ale mám hodně rád i starší "hitové" skupiny ze 70. a 80. let, jako je Abba, Alphaville, Roxette či Smokie, z českých interpretů patří mezi moje nejoblíbenější skupina Kabát, dvojice Těžkej Pokondr či zpěvák Daniel Landa (a ano, klidně přiznám, že pořád poslouchám i některé písničky od skupiny Orlík)

Oblíbené filmy: Den Nezávislosti, Hvězdná pěchota, Základní instinkt, Nebezpečné hry, Obchodník se smrtí, Poslední skaut, Ďáblův advokát, Tango & Cash, 11. září: Čas krize, 300: Bitva u Thermopyl, filmy podle komiksů a počítačových her (mj. Iron Man, Daredevil, X‑Men, Hellboy, Sin City, Mortal Kombat, Lara Croft: Tomb Raider nebo Resident Evil), letecké bojové filmy (např. Top Gun, Železný orel, Firefox, Ohnivá eskadra, Modrý hrom, Stealth: Přísně tajná mise nebo Sky Fighters) a kultovní série (např. Matrix, James Bond, Vetřelec, Predátor, Terminátor, RoboCop, Jurský park, Pán prstenů, Harry Potter, Hvězdné války) či Transformers; obecně thrillery, válečné filmy, akce a alespoň trochu uvěřitelné sci‑fi, z českých děl např. Spalovač mrtvol, Marečku, podejte mi pero (moje nejoblíbenější česká komedie), Císařův pekař a Pekařův císař, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Pelíšky nebo ROMing

Oblíbené televizní pořady: na televizi se už dívám velice málo, sleduji v podstatě jenom něco ze zpráv a publicistiky (zejména na stanici ČT24), politické debaty (což jsou Otázky Václava Moravce a Partie) a pak sportovní přenosy; v minulosti jsem hodně sledoval i některé satirické a zábavné pořady (jako je Politická střelnice, Nikdo není dokonalý, Tele Tele a samozřejmě kultovní Česká soda); ze seriálů jsem měl nejradši samozřejmě ty z vojenského prostředí (třeba JAG), tzv. technologické seriály (např. Airwolf, Knight Rider či Zmije), seriály o záhadách (Akta X, Faktor Psi či Krajní meze) a některé komediální seriály (především Přátelé, Simpsonovi, M*A*S*H a geniální česká Hospoda); kromě toho se pochopitelně rád dívám také na dokumentární filmy o politice, moderní historii, vojenství, záhadách, vědě a technice; nesnáším telenovely, krávonovely a další nekonečné seriály (Bože, zlatej Dallas...)

Oblíbené počítačové hry: na hry už řadu let vůbec nemám čas; dříve to byly hlavně 3D akce (Half‑Life, Return to Castle Wolfenstein), závody (především ze série Need for Speed), simulátory moderních letadel (hlavně ty od EA/Jane's) a takticko‑strategické (zejména série Steel Panthers); velice rád jsem se vracel ke klasickým hrám ze "zlaté éry" (mj. starý Wolfenstein a Doom, Chuck Yeager's Air Combat, Raptor, Gods, Indiana Jones IV... říká to ještě někomu něco?) a občas jsem si hrál s emulátory starých herních automatů, televizních videoher a 8bitových počítačů

Oblíbená jídla: mám rád rozmanitě upravené steaky (hovězí, vepřové i kuřecí) s nejrůznějšími přísadami a kořeními, ryby (hlavně tuňáka) a tzv. mořské plody, chutná mi asijská kuchyně, ale česká pochopitelně také není špatná (rád si dám "klasická" jídla jako vepřo knedlo zelo, svíčkovou či řízek s bramborovým salátem); velice rád také ochutnávám neobvyklá a exotická jídla; významnou část mé potravy tvoří jídlo z fast‑foodů, instantní potraviny, oplatky, čokolády a další pochutiny, takže mohu konstatovat, že mě z velké části živí společnosti jako Maggi, Vitana, Knorr, McDonald's, Opavia, Nestlé a Orion; kromě toho všeho mám rád pizzu, se kterou často páchám různé hokusy pokusy (viz jeden z mých výtvorů, pizza s olihněmi a broskvemi), kdybych měl říct jeden nejoblíbenější druh pizzy, váhal bych mezi tuňákovou a kuřecí; všeobecně mohu říci, že jsem masožravec a sladkožravec a nesnáším tzv. zdravou stravu (např. syrovou zeleninu, müsli, obilné klíčky nebo sóju); kromě toho, že velmi rád jím, také velmi rád vařím a kuchařsky experimentuji (s dost variabilními výsledky)

Oblíbené nápoje: z nealkoholických hlavně ledové čaje a 100% ovocné džusy, dále celý sortiment značky Coca‑Cola a ovocné a zelené čaje; z alkoholických si rád dám kvalitní pivo (Plzeň, Budvar, Krušovice), z vín upřednostňuji alkoholizovaná (portské či skvělý moldavský Kagor), z "tvrdých" destilátů mám nejraději whisky (zejména Honzu Chodce), vodku (ruskou Stoličnou, finskou Finlandia, ujde také Puschkin, Jelzin a Stalinovy slzy) a absint (příležitostně i hořící), nepohrdnu ani dobrou slivovicí či kvalitními bylinnými likéry (jako je Becherovka či Jägermeister); nesnáším kávu

Oblíbené kuřivo: rozhodl jsem se přestat kouřit; v minulosti jsem kouříval excelentní švýcarsko‑židovské cigarety Davidoff Classic (všechny ostatní jsem pokládal jen za podezřele páchnoucí odpad), příležitostně doutníky (u těch platí "čím dražší, tím lepší") a vodní dýmku

Oblíbené oblečení: v podstatě cokoli, pokud to ale má černou barvu; typicky nosím ručně šitou koženou bundu a kožené kalhoty, popřípadě džínové kalhoty a džínovou bundu od Williama & Delvina, košili od Versaceho nebo tričko Adidas, na hlavě zpravidla baseballovou čepici a na nohou excelentní botičky od Dr. Martense nebo nějaké kvalitní kožené botasky

Oblíbené osobnosti: např. George Walker Bush, Arnold Schwarzenegger, Lance Armstrong či Vladimir Putin, ze zesnulých mj. Ronald Reagan, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, Margaret Thatcherová, Tomáš Garrigue Masaryk, Douglas MacArthur, George S. Patton, Curtis LeMay, Nikola Tesla nebo Zino Davidoff; z dnešních českých politiků jsou mi sympatické zejména opravdu silné osobnosti se státnickým formátem, tj. např. Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg či Václav Klaus

Oblíbená zvířata: draví ptáci a sovy, velké kočkovité šelmy, hadi, ještěři, želvy, tučňáci, delfíni, kosatky, hlavonožci, různé hlubokomořské obludnosti, dravý hmyz (jako kudlanky, kobylky a sršni), z vyhynulých "chytří" draví dinosauři, z možná nevyhynulých superžralok Carcharodon megalodon; všeobecně efektivní a (v rámci možností) inteligentní masožravá zvířata

Oblíbené rostliny: všechny masožravé, především mucholapka podivná (Dionaea muscipula), o které nikdo pořádně neví, kde se tu vlastně vzala a na jakém principu přesně funguje (jedna z teorií zní, že je to pozůstatek "slepé" vývojové větve, která měla vést k pohybujícím se rostlinám, resp. něčemu, co by se podobalo trifidům ze slavného sci‑fi románu Den trifidů)

Aktivní sporty: zejména silniční a sem tam také terénní cyklistika, plavání a potápění, kondiční cvičení a posilování, příležitostně i bojová umění (eklektická umělá směs známá jako "moderní sebeobrana"); jeden semestr jsem cvičil taiči (což je, oproti obecně rozšířenému mínění, které utváří především Zora Jandová, staré čínské bojové umění maskované jako neškodné cvičení), další semestr jsem dělal jógu (která je, což se také moc neví, základem řady asijských bojových umění)

Pasivní sporty (a komu fandím): na prvním místě závody Formule 1 (týmy McLaren a Mercedes), dále některé jiné druhy motoristického sportu, silniční cyklistika (Lance Armstrong), ledního hokej na světové úrovni a olympiády (v obou případech samozřejmě česká reprezentace)

Další zájmy: vše, co nějak souvisí s vojenstvím a moderními technologiemi (např. auta, vesmír, počítače, komunikace), politika, bezpečnost, kultura, ekonomie a historie (mám velice rád alternativní historii); mám také nějaké vědomosti o přírodě; údajně jsem "renesanční člověk"

Zvláštní schopnosti: mám dokonalou logickou paměť (pamatuji si věci, ve kterých je nějaký systém; není to fotografická paměť), mám vrozený dar rychločtení, prý umím dobře zpívat a takříkajíc vidím potmě (to je důsledek zvláštní oční vady zvané hemeralopie, což je v podstatě opak šerosleposti; mám vysoce citlivé oční tyčinky, takže reagují na nižší intenzitu osvětlení; v noci je to výborné, za jasného dne poněkud horší, a proto musím na brýlích skoro pořád nosit sluneční klapky; mám dojem, že jsem se měl možná původně narodit jako kocour, ovšem na poslední chvíli někde došlo k omylu), v kursu Sebevláda na VUT jsem se naučil omezenou telekinezi (konkrétně dovedu rozhýbat kovovou matičku visící na provázku, ale je snad zřejmé, že tato dovednost nemá žádné rozumné praktické využití), v určité (opět omezené) míře zvládám (auto)hypnózu, meditaci a mozkové vlny (jen svoje); kromě toho jsem se začal poměrně rozsáhle věnovat masážím (především relaxačním a erotickým)

Mám rád: Česko, Izrael, USA, Rusko, Spojené království, ozbrojené síly, militarismus, zbraně, techniku, sex, dobré jídlo a pití, kvalitní výrobky všeho druhu, zábavu a legraci, adrenalin, technokracii, globalizaci, záhady a tajemství, lidi, kteří vlastními silami dosáhli něčeho významného, lidi schopné vést rozumnou a věcnou diskusi (i když třeba vůbec nesouhlasím s jejich názorem)

Nemám rád: terorismus, politický extremismus a cokoli s tím spojené, rasismus, pacifismus, ekologické aktivisty, egoistické intelektuály, OSN a podobné zkostnatělé byrokratické kluby tupohlavců (v poslední době především Evropskou unii a FIA), diskriminaci (i tu pozitivní), politickou korektnost, kampaně proti kouření, multikulturalismus, tzv. nezávislá média, nudu, byrokracii, církevní struktury, stádní instinkty, stupidní reklamy, postmoderní pseudovědy, teorii "Násilí nic nevyřeší", tvrzení "Historie nezná kdyby", teorie o spiknutí, mýty o tzv. globálním oteplování, maloměšťáctví, snobismus, pokrytectví, zbabělost, používání slova "to" jako zástupného pojmu pro "sex", matoucí slovní spojení jako "chodit spolu" nebo "spát spolu", doktrínu "Přátelství mezi mužem a ženou neexistuje", vychrtlé modelky, nezodpovědné a populistické politiky, arogantní, líné a neschopné státní i jiné úředníky, lidi bez vlastního názoru, lidi bez smyslu pro humor, lidi popírající zjevná fakta, neustále a bezdůvodně si stěžující lidi (netuším proč, ale zrovna na ně mám v životě zvláštní smůlu), tzv. psychologické anarchisty (čili programově nesnášenlivé jedince, kteří jsou pro všechno, co je proti něčemu)Na úvodní stránku

WebZdarma.cz