Giganti - Doba ledová


Vedle vojenství, bezpečnosti, politiky, vědy, techniky a sexu mě zajímá mnoho dalších věcí, mj. i příroda, a to včetně pravěkých zvířat. Samozřejmě jsem tedy nemohl vynechat příležitost navštívit výstavu modelů obrovských savců z doby ledové, zhotovených v životní velikosti. Výstava nazvaná Giganti - Doba ledová již vystřídala několik lokací; na jeden měsíc se usídlila také v pasážích brněnského nákupního a zábavního centra Olympia, kam jsem vyrazil 17. ledna 2012. Brněnská varianta výstavy čítala sedm druhů živočichů (plus pravěkého člověka), resp. celkem jedenáct modelů (protože jeden druh zvířete byl zhotoven ve třech exemplářích a pralidé byli dva). Po krátké rekognoskaci terénu a vyhledání všech cílů jsem provedl optické pozorování a sledování a také jsem pořídil následující fotky.


Veledaněk (Megaloceros giganteus) a tři hyeny jeskynní (Crocuta crocuta spelaea)

Gigantický obrněný pásovec (Glyptodon)

Obrovský pozemní lenochod (Megatherium americanum)

Šavlozubec, běžně nazývaný "šavlozubý tygr" (Smilodon populator)

Severoamerický velebobr (Castoroides ohioensis)

Nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquitatis)

Mamut (Mammuthus primigenius) v boji se dvěma pravěkými lovci

Ještě jednou mamut a dva pralidé (tomu ležícímu opravdu není co závidět)


Ještě mi dovolte krátkou terminologickou poznámku. Pro některá pravěká zvířata existují ustálené a pěkné české názvy (např. nosorožec srstnatý), poněkud mě však zarážejí složené novotvary jako "veledaněk" či "velebobr". Vzpomínám si na klasický film Cesta do pravěku, kde jeden z hrdinů vysvětloval, proč nejsou taková slova vhodná. Podle mého soukromého názoru a jazykového citu není nutno vytvářet jednoslovná pojmenování a klidně by stačilo třeba "daněk obrovský". Ovšem v případě Castoroides ohioensis bude asi jakýkoli český název, jenž bude spojovat slovo "bobr" s libovolným popisem velikosti, takřka automaticky vytvářet asociace s tím, co lze někdy vidět na nudiplážích. :‑)Na úvodní stránku